Výroba

Udržateľná rastlinná
a živočíšna výroba

Rastlinná výroba

Osevná plocha

PD Bohdanovce obhospodaruje 1068 ha pôdy, z toho 275 ha trvalého trávneho porastu využíva ako pastviny. Na 793 ha pestujeme predovšetkým pšenicu, jačmeň, kukuricu a slnečnice.

Pastviny

Z celkovej plochy 1068 hektárov obhospodarovanej plochy využívame 275 hektárov ako pastviny pre náš hovädzí dobytok.

Mechanizácia

PD Bohdanovce spolupracuje v oblasti mechanizácie so sesterskými spoločnosťami PD Čečejovce a PD Nižný Lánec. Na prácu využívame traktory značiek John Deer, New Holand, Zetor a Ferguson, za ktoré zapájame vlečky Strom s kapacitou 18 a 21 ton, vlečky Mega s kapacitou 13 a 20 ton, ako aj cisternu NTF – 15 NV/A. Vo vozovom parku máme aj kombajn Claas Lexion 650, rezačku New Holand FR 9050, lis Comprima CF – 155XC a lis Pöttinger Rolll Profi 3200 Supercut.

Naše výrobky

Živočíšna výroba

Zvieratá v našom chove

V PD Bohdanovce chováme dobytok plemena Charlois bez trhovej produkcie mlieka. Z celkového počtu 237 kusov tvorí naše stádo 150 kusov kráv, 46 kusov býčkov do 6 mesiacov, 38 kusov jalovičiek do 6 mesiacov a 3 plemenné býky. Po odstavení od matky sú jalovičky ponechané v stáde na doplnenie a obnovenie stavu. Zvieratá chováme prevažne na pasienku, len zimné obdobie trávia v zimovisku.

Bitúnok

PD Bohdanovce využíva bitúnok sesterskej spoločnosti v PD Čečejovce, ktorá od roku 2012 prevádzkuje vlastný bitúnok určený na porážku zvierat z vlastného chovu, výhradne pod veterinárnym dohľadom. Všetky tri časti – porážacia časť, rozrábkareň aj chladiaci sklad prešli kompletnou rekonštrukciou.

Modernizácia

Jednotlivé priestory a strojový park v PD Bohdanovce prechádzajú postupnou modernizáciou. Pripravujeme rekonštrukciu maštale pre odchov mladého dobytka a maštale pre kravy bez trhovej produkcie mlieka.

Naše výrobky