V PD Čečejovce a PD Bohdanovce prišlo počas roku 2023 k obnove vozového parku osobných vozidiel v počte štyri kusy. Taktiež boli zakúpené dva kusy samonakladacích prepravníkov balíkov Kobzarenko PT 18, v celkovej hodnote 44 tisíc eur, ktoré výrazným spôsobom zjednodušia pozberové práce v teréne.

V PD Popudinské Močidľany bola v roku 2023 zásadná investícia do pozberovej linky a vertikálneho zásobníka obilia v celkovej hodnote 360 tisíc eur. V oblasti strojového vybavenia aktuálne pripravujú investíciu v sume 240 tisíc eur do nového traktora DEUTZ FAHR 9340 TTV, ktorá výrazne skvalitní vozový park družstva.

Vo všetkých družstvách zároveň dlhodobo prebieha revitalizácia areálov, opravujú sa využiteľné stavby a cesty, hľadajú sa riešenia, aby sa zefektívnili jednotlivé výrobné a logistické procesy.